Про нас

Організація є неприбутковою.
Заснована 17.04.2015року.

Мета діяльності організації “Рівненська федерація малого та середнього бізнесу “Єдність”:
 забезпечення та сприяння зростанню малого та середнього бізнесу, об’єднання підприємництва різних галузей та напрямків діяльності для масштабної консолідації зусиль, спрямованих на досягнення найбільш ефективного захисту прав та законних інтересів підприємництва у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності;
 захист прав та законних інтересів жінок у сфері малого та середнього бізнесу;
 моніторинг ефективності виділення державних ресурсів з точки зору перерозподілу бюджетних коштів, моніторинг та контроль діяльності і надання послуг органами місцевої влади і самоврядування;
 розвиток громадянського суспільства;
 сприяння зміцненню організаційного потенціалу громадських об’єднань;
 допомога вразливим та соціально незахищеним верствам населення;
 допомога внутрішньо переміщеним особам;
 допомога жінкам, які зазнали або зазнають насильства;
 розвиток міського середовища.

Структура управління організацією. Вищий орган організації є загальні збори. Рада Федерації — керівний орган, що обирається загальними зборами, у складі голови Федерації (Воробей Людмила Миколаївна) та заступника голови Федерації (Кудря Олена Михайлівна). Для контролю за фінансово-господарською діяльністю та дотриманням норм Статуту утворена контрольно-ревізійна комісія. Голова контрольно-ревізійної комісії — Кудря Дмитро Миколайович.

Діяльність організації охоплює широке коло напрямків:
– здійснення представництва інтересів представників малого та середнього бізнесу, а також сприяння створенню в місті Рівному умов для становлення та пріоритетного розвитку національного підприємництва;
– об’єднання та координація зусиль членів Федерації для задоволення та захисту економічних, соціальних, професіональних інтересів, підвищення ділової активності в частині формування вимог до влади, сприяння розповсюдженню правил добросовісної, чесної конкуренції та не корупційних методів розвитку бізнесу;
– захист прав та законних інтересів жінок у сфері малого та середнього бізнесу;
– налагодження зв’язків з міжнародними громадськими об’єднаннями, що представляють інтереси малого та середнього бізнесу, сприяння економічному, науково-технічному та інформаційному співробітництву із зарубіжними країнами;
– надання консультаційних послуг суб’єктам малого та середнього бізнесу;
– представництво і захист прав та інтересів (адвокація) представників малого та середнього бізнесу;
– підготовка та перепідготовка, надання профорієнтаційних послуг для незайнятого населення з метою залучення їх до підприємницької діяльності;
– проведення семінарів та круглих столів для обговорення питань щодо розробки програм підтримки бізнесу та розвитку підприємництва;
– подання резолюцій до органів державної влади з пропозиціями, які спрямовуються на захист інтересів представників малого та середнього бізнесу;
– збільшення чисельності зайнятих у сфері малого та середнього бізнесу;
– моніторинг ефективності виділення державних ресурсів з точки зору перерозподілу бюджетних коштів, моніторинг та контроль діяльності і надання послуг органами місцевої влади і самоврядування;
– допомога внутрішньо переміщеним особам;
– допомога жінкам, які зазнали або зазнають насильства;
– та інші.